ทำไมต้องเลือกจ่ายแพงกว่า กับ “บริษัทรับสร้างบ้าน”

        แค่พูดถึงเรื่องสร้างบ้าน หัวก็จะปวด สำหรับใครหลายคน  เพราะจะตามไปด้้วยความกังวลใจหลายเรื่อง  ไม่ว่าจะเรื่องสถาปนิกออกแบบบ้าน  ผู้รับเหมาจะใช้เจ้าไหนดีนะ ราคาจะแพงไปรึเปล่า  ผู้รับเหมาจะทิ้งงานมั๊ย  บ้านที่สร้างจริงจะออกมาตามแบบที่วางไว้มั๊ย แล้วเรื่องวัสดุที่ใช้อีกหล่ะ  บทความนี้ก็เลยจะมาไขข้อข้องใจกันว่า  ทำไมต้องจ้างแพงกว่า เพื่อใช้บริษัทรับสร้างบ้าน

1. บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร ( One Stop Service)

บริษัทให้บริการแบบครอบคลุม ครบวงจร ช่วยดูแล ให้คำปรึกษาตลอดการสร้างบ้าน ในส่วนของบริการหลัก จะมีการวางแผนการดำเนินงาน

สำรวจที่ดิน ออกแบบ ตกแต่งภายใน ควบคุมงานก่อสร้าง และมีบริการหลังการขาย รวมถึงบริการเพิ่มเติมอื่นๆ อย่างการติดต่อกับหน่วยงานราชการ

เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอประปา-ไฟฟ้า และบ้านเลขที่ อีกทั้งช่วยดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน  เรียกได้ว่า

ครบจบทุกเรื่องการสร้างบ้านจริงๆ

หากพูดถึงเรื่องการสร้างบ้าน ก็ถือเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคน เนื่องจากมีขั้นตอนและรายละเอียดมากมาย ที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาด หรือเจอผู้รับเหมา ทิ้งงาน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมา ยากที่แก้ไขหรือเกิดปัญหาตามมาในอนาคต การเลือกสร้างบ้าน กับบริษัทรับสร้างบ้าน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม ตอบโจทย์คนที่อยากสร้างบ้าน แต่ทำไมถึงต้องใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้าน บทความของโฮมสแควร์นี้ จึงได้รวบรวมเหตุผลทั้ง 7 ข้อ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยากจะสร้างบ้าน ดังนี้ค่ะ  

1. บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร ( One Stop Service)

บริษัทให้บริการแบบครอบคลุม ครบวงจร ช่วยดูแล ให้คำปรึกษาตลอดการสร้างบ้าน ในส่วนของบริการหลัก จะมีการวางแผนการดำเนินงาน

สำรวจที่ดิน ออกแบบ ตกแต่งภายใน ควบคุมงานก่อสร้าง และมีบริการหลังการขาย รวมถึงบริการเพิ่มเติมอื่นๆ อย่างการติดต่อกับหน่วยงานราชการ

เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอประปา-ไฟฟ้า และบ้านเลขที่ อีกทั้งช่วยดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน  เรียกได้ว่า

ครบจบทุกเรื่องการสร้างบ้านจริงๆ

2. สามารถคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย

บริษัทจะดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ โดยก่อนทำสัญญาก่อสร้างบ้าน จะมีการแจ้งราคา รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง ระยะเวลา

ในการก่อสร้าง และงวดชำระอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าของบ้านทราบและสามารถวางแผนการเงินก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญา ถึงแม้หลังเซ็นสัญญาแล้ว

วัสดุก่อสร้างอาจมีการขึ้นราคา แต่จะยังคงยึดราคาตามหน้าสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง

3. น่าเชื่อถือ ไม่ทิ้งงาน

บริษัทมีการจดทะเบียนประกอบการเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทมีตัวตนจริง มีที่ตั้งของสำนักงานที่แน่นอน จึงสามารถเข้ามา

ติดต่อกับทางบริษัทได้ง่ายและสะดวก ในการดำเนินงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ช่วยติดตาม อัปเดต และประสานงานในด้านต่างๆตลอดจนจบงาน

ไม่หนีหาย รวมถึงมีสัญญาก่อสร้างที่ชัดเจนระหว่างบริษัทและเจ้าของบ้าน

4. มีทั้งแบบบ้านมาตรฐาน หรือปรับแบบได้

บริษัทจะมีแบบบ้านมาตรฐานที่เป็นของทางบริษัทเอง โดยมีให้เลือกสรร หลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าหากทางเจ้าของบ้านยังไม่ถูกใจแบบ ในบางบริษัท

ก็สามารถปรับแบบ หรือออกแบบบ้านใหม่ได้ ทางทีมสถาปนิกจะออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดที่ดิน  พื้นที่ใช้สอย งบประมาณ ไลฟ์สไตล์ และความต้องการ

ของเจ้าของบ้าน รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับแบบบ้านนั้นๆ ทำให้เจ้าของบ้านได้บ้านที่ตนเองชื่นชอบและเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยจริงๆ

5. มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บริษัทส่วนมากเปิดให้บริการมานาน จึงมีผลงานที่ส่งมอบแล้วมากมาย และมีงานที่กำลังก่อสร้าง โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมไซต์งาน ซึ่งก็จะทำให้เห็น

โครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง การดำเนินงานต่างๆที่หน้างานจริง  อีกทั้งบริษัทยังมีทีมงานครบครัน เจ้าของบ้านไม่ต้องวุ่นวายหาทีมงานในแต่ละส่วนเอง

ไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกร ทีมสถาปนิก และทีมช่างก่อสร้างมืออาชีพ ที่มีความชำนาญ มากประสบการณ์ เพื่อให้บ้านมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่บริษัทกำหนด

6. ส่งมอบงานตรงเวลา ตามที่กำหนด

บริษัทจะมีการวางแผนงาน กำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่างๆในการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบงาน และดำเนินงานตามแผนงานอย่างเป็นระบบ

มีขั้นตอน โดยทีมงานจะควบคุมมาตรฐาน และรักษาระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะถ้าหากเกิดการล่าช้า ทางบริษัทอาจจะต้องเสียค่าปรับให้กับ

เจ้าของบ้าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทระบุไว้ในสัญญา

7. มีรับประกันการก่อสร้าง

บริษัทจะมีการรับประกันในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นบริการหลังการขายหรือหลังสร้างบ้านเสร็จ ที่จะช่วยดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงบ้าน หากพบว่า

มีข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้าน หลังจากการตรวจสอบบ้านหรือส่งมอบบ้านไปแล้ว ทางบริษัทก็จะดำเนินการแก้ไขให้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข

การรับประกันที่บริษัทระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้การให้บริการต่างๆ และการรับประกันงานของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันไป ตามนโยบายหรือเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆจะกำหนด  แต่เพื่อ

ให้ได้บ้านที่ตรงกับความต้องการและมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ก็ควรเลือกบริษัทสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือ และมีผลงานการันตีด้วยเช่นกัน  

อย่างบริษัท โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ เรามีบริการสร้างบ้านครบวงจร และมีการดำเนินงานตามข้อเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ช่วยทำให้

การสร้างบ้าน เป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างแน่นอน สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ทุกช่องทางค่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *